1. Campings Tsjechie

Disclaimer

Campingstetsjechie.nl is samengesteld door Infopia. Infopia is onderdeel van LNS Concepts BV. Onderstaande bepalingen van Campingstetsjechie.nl refereren daarom naar zowel Campingstetsjechie.nl, Infopia en LNS Concepts BV.

De website Campingstetsjechie.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Campingstetsjechie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

Campingstetsjechie.nl bevat links naar externe websites. Campingstetsjechie.nl is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze websites.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Campingstetsjechie.nl.

Wij gaan zorgvuldig om met de door u opgegeven (persoonlijke) informatie. We sturen uw gegevens alleen naar het op de website aangegeven aantal bedrijven (maximaal 5), zodat zij u een offerte op maat kunnen sturen, of kunnen benaderen voor meer informatie met betrekking tot uw aanvraag.